Suri Tartu Ülikooli auliige Harry Huge

Lahkunud on tuntud USA advokaat ja filantroop, Tartu Ülikooli auliige, Eesti Vabariigi aukonsul USA Lõuna-Carolina osariigis Harry Huge (16.09.193727.04.2020).

Harry Huge oli omandanud bakalaureusekraadi Nebraska Wesleyani Ülikoolis (1959) ja õigusteaduste doktori kraadi Georgetowni Ülikoolis (1963). Lisaks oli ta Nebraska Wesleyani Ülikooli (2005) ja Charlestoni Kolledži (2017) õigusteaduste audoktor.

1960. aastate lõpus aktiivselt USA kodanikuõiguste liikumises osalenud Harry Huge sai advokaadina tuntuks 1970. aastate alguses. Aastatel 1977–1981 kuulus ta relvastuskontrolli ja strateegiliste relvade komiteesse, mis nõustas president Jimmy Carterit Nõukogude Liiduga peetud raketikõneluste ajal.

Harry Huge’il oli suuri teeneid Eesti Vabariigi ees. 1980. aastate lõpus esmakordselt Eestisse tulles kohtus ta Arnold Rüütli, Endel Lippmaa ja teiste toonaste juhtpoliitikutega. Need kohtumised ajendasid teda hakkama vabatahtlikuks Eesti välisesindajaks ajal, kui Eesti riiki faktiliselt ei eksisteerinud. Eesti taasiseseisvumise künnisel, aastatel 1990–1991 esindas ta Eesti huve Washingtonis. 2006. aastal pälvis ta selle eest Maarjamaa Risti teenetemärgi. Alates 2010. aastast tegutses Harry Huge Eesti aukonsulina Lõuna-Carolina osariigis.

NGAL 5 TOP 3 meeskonda Tartu Ülikoolist, TalTechist ja Nebraska Wesleyani ülikoolist koos hr . Harry Huge'iga.

Harry Huge’i kontaktid Tartu Ülikooliga said alguse 2006. aastal. Tollal Eestis viibides külastas ta esimest korda ka Tartu Ülikooli, et seada sisse koostöösidemed oma alma mater'i, Nebraska Wesleyani Ülikooliga. Tänu Huge’i aktiivsele eestvedamisele sõlmis Tartu Ülikool 2007. aastal koostöölepingu Nebraska Wesleyani Ülikooliga ja 2013. aastal ka Charlestoni Kolledžiga. Lepingute raames toimuvat üliõpilasvahetust toetas reisistipendiumidega tema asutatud Harry ja Reba Huge’i Sihtasutus.

See sihtasutus on aidanud edendada ka üliõpilaste ettevõtlikkust ning soodustanud ettevõtlike üliõpilaste teaduspõhiste äriideede arendamist ja elluviimist. Alates 2015. aastast on sihtasutus toetanud Tartu Ülikooli ettevõtlike noorte osalemist programmis „Network globally, act locally“ (NGAL), mille eesmärk on innustada üliõpilaste ettevõtlikkust praktilise ettevõtlusõppe kaudu.

TÜ meeskond io_developers koos Harry Huge ja Maret Ahoneniga.

Et tunnustada Harry Huge’i Eesti ja USA haridussidemete edendamise eest, valiti ta 2017. aastal Tartu Ülikooli auliikmeks.

Avaldame kaastunnet omastele.

Artikkel on kirjutatud Tartu Ülikooli poolt: