Startup Labis hakkavad küpsema roheideed

Tartu Ülikooli Startup Lab alustas rahvusvahelist ettevõtlusõppealast koostööd, mille keskmes on tudengite ideearendused roheteemadel ja säästlikul mõtteviisil.

Novembris käivitunud projekti Green HExagoni fookuses on tudengite rohevaldkonna ideede arendamine veebipõhises eelinkubatsiooni programmis. Mentoritena on kaasatud partnerülikoolide rahvusvahelised eksperdid ja koostööpartnerid. Lisaks ettevõtlusalastele teadmistele ja oskustele sisaldab programm noorte juhtimisoskusi, meeskonnatööd ja teisi ettevõtluskompetentse arendavaid seminare. Samuti on plaanis jagada kogemusi ja pakkuda partnerülikoolide õppejõududele arendusseminare  ettevõtlusõppe, sh startup- ja rohevaldkonna teemadel.

 Lisaks tudengite ja õppejõudude pädevuste arendamisele töötatakse projekti raames välja rohemajanduse kogukonda siduv virtuaalne platvorm ja digitaalne õpivara.

 Startup Labi juhi Maret Ahoneni sõnul oodatakse projekti osalema tudengeid, kes väärtustavad säästlikku mõtteviisi ja otsivad lahendusi oma rohevaldkondlikule ideele. „Töö käib projektis meeskonnatöö põhimõttel ja lisaks töötubadele saab ideid testida rahvusvaheliste ekspertide juhendamisel ning arenduslaagris Austrias“, lisas Maret Ahonen.

 Projektipartnerite kohtumisel Tšehhi Maaülikoolis Prahas tutvuti sealse ülikooliga, tudengite ettevõtlusinkubaatori tegevuste ning Tšehhi ettevõtluse tugisüsteemiga. Lisaks arutleti tudengite ettevõtlusoskuste arendamise probleemide ja lahendusvõimaluste üle.  Kokkuvõtteks tõdeti üksmeelselt, et vahetu kontakt on oluliselt tõhusam veebipõhisest kohtumisest ning kuigi meie tegevused on üsna sarnased, on üksteiselt palju õppida, et oma tegevuse kvaliteeti veelgi paremaks muuta.

 Projekti Green HExagon rahastab Erasmus+ programm. TÜ Startup Labi koostööpartneriteks on Läti Ülikool, Prahas asuv Tšehhi Maaülikool ja Wiener Neustadti Rakendusülikool Austrias. Projekti algas 15.novembril ja kestab kaks aastat.

 Lisateave: Piret Arusaar, projektijuht, Tartu Ülikooli majandusteaduskond, Startup Lab

Tel. 516 2945, piret.arusaar@ut.ee