sTARTUp Lab'i projektid

EstLat-Accelerate (lõppenud)

Eelkiirendi projekti EstLat-Accelerate,  peamine eesmärk on koostöös partneritega töötada välja ja viia ellu kolm eelkiirendi programmi Tartus ja Riias. Iga programmi pikkuseks on umbes neli kuud ja fookus on IT lahendustel. 

Programm: Interreg Estonia-Latvia
Projekt: EstLat-Accelerate (Eelkiirendi programm Eesti-Läti idufirmade käivitamiseks)
Kestus: 1.mai 2017 – 28.veebruar 2019
ERF rahastus kokku: 454 920 €
ERF rahastus Tartu Ülikoolile: 77 520 €


Tartu meeskond TRIT võitis kolmanda EstLat-Accelerate hooaja äriideede võistluse!

Loe siit 3. EstLat-Accelerate osalejate kohta!
Programmi sisenenud osalejad moodustavad üksteist täiendavate oskustega piiriüleseid tiime, kes programmi lõpetades on arendanud esmased ideed turul valideeritud ärimudeliks. Projekt on suunatud inimestele, kes soovivad alustada ettevõtlustegevusega toetades neid meeskonna moodustamisel ja idee valideerimisel kuni seemnerahastust taotleva iduettevõtte loomiseni. 

EstLat-Accelerate II hooaja lõppvõistlus

EstLat-Accelerate II hooaja lõppvõistlus

Loe siit 2. EstLat-Accelerate hooaja lõppvõistluse kohta!
Eelkiirendi programmis on neli järjestikust etappi: kaasamine, häkatonid, mentorlus ja lõpetamine. Esimeses etapis on eesmärgiks kaasata programmi potentsiaalseid ettevõtjaid Eestist ja Lätist, et valida välja osalejad, kes pääsevad edasi programmi järgmistesse etappidesse. Häkatonide faasis toimuvad töötoad, mille raames genereeritakse uusi ning täpsustatakse juba olemasolevaid ideid, mida meeskondadega ellu viima hakatakse. Häkatonide etapi eesmärgiks on soodustada piiriüleste meeskondade loomist ning sõeluda välja parimad ideed ja lahendused programmi järgmisteks etappideks.

EstLat-Accelerate I hooaja osalejad
Loe siit 1. EstLat-Accelerate hooaja kohta!

Häkatoni edukalt läbivad meeskonnad saavad võimaluse osaleda mentorprogrammis, mille raames toimub rida individuaalseid ja ühiseid kokkusaamisi kogenud ettevõtjate ja ärimentoritega. Mentorite abiga arendavad meeskonnad oma idee turul valideeritud ärimudeliks, mida esitletakse programmi lõpetamisel potentsiaalsetele investoritele. Projekti lõppedes on läbiviidud programmide tulemusena loodud umbes kümme uut ettevõtet.

EstLat-Accelerate projekti viivad läbi kolm Eesti ja kaks Läti partnerit:

  • Baltic Innovation Agency – projekti juhtimine, üldine koordineerimine, monitooring ja analüüs
  • TechHub Riga – eelkiirendi programmi koordineerimine ja kommunikatsioon
  • Tartu Ülikool – mentorprogrammi läbiviimine Eestis
  • Garage48 – töötubade ja häkatonide organiseerimine Eestis ja Lätis
  • Latvian Startup Association – mentorprogrammi läbiviimine Lätis

 

Rohkem infot ja kontakt: 

 Riin.Lisett.Rei@ut.ee

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.