Järgmised üritused
25.11
16.00-19.30 TÜ delta keskuses
Tulumudelid
Eelinkubatsioon
Sageli tekib alustavatel ettevõtjatel arvamus, et tulumudelid ning juriidilised küsimused on seotud raamatupidajate ja juristidega, kuid nii see pole. On olemas erinevaid tulumudeleid, ehk erinevaid viise kuidas teenida ettevõttele reaalset kasumit.
Selles Startup Lab'i töötoas antakse ülevaade alustava ettevõtte tulumudelite kohta ja tiimidel tuleb analüüsida missugune tulemudel teenib kõige paremini nende eesmärki.
Lisaks jagatakse kontakte ning informatsiooni juriidiliste küsimuste korral.
Tiimide küsimused saadame vastavale professionaalile.

Töötuba viib läbi ettevõtja, mentor ja tulumudeli ekspert Taavi Tamm!


Üritus on inglise keeles ja kõigile huvilistele tasuta!

STARTER programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.