Järgmised üritused
31.03
16.00-18.30 TÜ DELTA KESKUSES ruumis 1008
Tootearenduse seminar
Eelinkubatsioon

Kuidas keskenduda olulisele? Tooteid ja teenuseid arendades kipub ettevõtetele keerukas

juhtimine üle jõu käima. Enamasti ei suudeta oma toote või teenuse juures kriitilise tähtsusega kohti paremaks muuta, ressurssidest jääb vajaka või konkurendid on tunduvalt paremad.



Et võtta töötoast maksimum

Kõik tiimid palun saatke 1-2 slaidi, kus on

  • Teie tiimi nimi/toote nimi + one-liner
  • VP ehk väärtuspakkumine ja sihtgrupp
  • MVP ehk minimaalne töötav toode
Saada slaidid: kristian.kutsar@ut.ee

Selles seminaris keskendutakse toote- ja teenusearendusele. Kasutajakeskse arenduse ja disainmõtlemise meetodid aitavad välja selgitada, millele ettevõtted peaksid keskenduma ja mida kliendid hindavad.


Sündmust toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.