Järgmised üritused
04.11
16.00-19.45 zoomis
Tootearenduse seminar
Eelinkubatsioon

Kuidas keskenduda olulisele? Tooteid ja teenuseid arendades kipub ettevõtetele keerukas juhtimine üle jõu käima. Enamasti ei suudeta oma toote või teenuse juures kriitilise tähtsusega kohti paremaks muuta, ressurssidest jääb vajaka või konkurendid on tunduvalt paremad.


Selles seminaris keskendutakse toote- ja teenusearendusele. Kasutajakeskse arenduse ja disainmõtlemise meetodid aitavad välja selgitada, millele ettevõtted peaksid keskenduma ja mida kliendid hindavad. Töötuba viib läbi Introwise kaasasutaja Evgenia Trofimova.


Veebiseminar STARTERtartu tiimidele. Produktiivsemaks tööks oleme tiimid jaganud kahte gruppi.

Palume kõikidel tiimidel saata 1-2 slaidi, mis sisaldab:

  • Tiimi nime/toote nime + lühitutvustus
  • Väärtuspakkumine
  • Sihtgrupp
  • MVP (prototüüp)

Saada slaidid martti.saarme@ut.ee. Tähtaeg 2.11.2021.


Grupp nr 1 veebiseminar toimub kell 16.00 - 17.45.

Grupp nr 1 tiimid: AWB, Econotes, FRED, HealthMe, Invest Smart, Join, Keeper, Leiss, Little Dan, Luup Learning.

Grupp nr 2 veebiseminar toimub kell 18.00 - 19.45.

Grupp nr 2 tiimid: MagSleeve, MotherStyle, PrepBox, Render, Servo, Sidrun, Trybeland, Vartvison, Vinyl Lovers.

Sündmust toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.