Järgmised üritused
30.03
16:00-19:30 TÜ DElta keskuses, RUUMIS 1007
Toote/teenuse disain ja prototüübi loomine.
Eelinkubatsioon

Selles seminaris keskendutakse toote- ja teenusearendusele. Kasutajakeskse arenduse ja disainmõtlemise meetodid aitavad välja selgitada, millele ettevõtted peaksid keskenduma ja mida kliendid hindavad.

Töötuba juhib Markko Karu, kes on 25 aasta jooksul konsulteerinud üle 200 organisatsiooni brändingu ja kommunikatsiooni küsimustes, asutanud paar loovettevõtet ja startupi ning löönud kaasa Eesti disainivaldkonna arengule läbi hariduse ning koolitamise. Tema eesmärk on luua uusi tooteid ja teenuseid, mis on esteetiliselt meeldivad, hõlpsasti kasutatavad ja lahendavad reaalseid probleeme.


Kuidas keskenduda olulisele? Tooteid ja teenuseid arendades kipub ettevõtetele keerukas juhtimine üle jõu käima. Enamasti ei suudeta oma toote või teenuse juures kriitilise tähtsusega kohti paremaks muuta, ressurssidest jääb vajaka või konkurendid on tunduvalt paremad.


Sündmust toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.