Järgmised üritused
28.04
16.00-19.00 TÜ DELTA KESKUSES
Liftikõne treening
Eelinkubatsioon

Selles sTARTUp Lab'i veebiseminaris viimistletakse avaliku esinemise ja äriideede esitlemise oskust. Kohaletulnud saavad teada kuidas kõige mõjusamalt erinevale kuulajaskonnale oma toodet või teenust esitleda, milliseid vigu vältida, kuidas esineda laval, kuidas hakkama saada lavahirmuga ning kuidas jätta meeldejääv mulje.

Töötuba viib läbi Mayri Tiido.
Harjutatakse ja õpitakse loomuliku häälega kõnelemist, diktsiooni j

a intonatsiooni.
Veebiseminar on ettevalmistus äriideede võistluseks Kaleidoskoop.

Üritus on inglise keeles ja kõigile huvilistele tasuta!

STARTER programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.