Järgmised üritused
16.12
16.00-19.30 TÜ delta keskuses
Kaleidoskoop eelvoor
Eelinkubatsioon
Äri- ja projektiideede konkursile Kaleidoskoop on oodatud kandideerima kõik õpilas ja üliõpilasmeeskonnad. Eelvoorus valitakse välja 5 parimat meeskonda, kes pääsevad võistlema Kaleidoskoop finaali. Kaleidoskoobi eelvoor toimub veebikeskkonnas, kus osalemiseks peavad meeskonnad saatma 3 minutilise ülesfilmitud esitluse oma ideest. Finaalis esitletakse oma ideid žüriile veebi vahendusel otseülekandena.

Eelvoor on avatud kõigile meeskondadele kes...

  • on arendanud oma ideed kuni aasta aega
  • ei ole võitnud auhindu varasematelt Kaleidoskoopidelt
  • Vähemalt 50% meeskonna liikmetest õpib ülikoolide, kutsekoolides või üldhariduskoolides.

Mida eelvoorus hindame?

  • Lahendatava probleemi olemasolu
  • Lahenduse uudsust
  • Turu olemasolu ja sobivust
  • Idee progressi ja esialgset prototüüpi
  • Meeskonna pädevust
  • Esitlusoskust

Üritust toetab Euroopa Sotsiaalfond .
Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.