Järgmised üritused
07.04
Asukoht: Ideelabor, Narva mnt.4, Tartu
Kell: 14.15-16.00
Intellektuaalomandi kaitse ja riskid
Muu

 Praktiline seminar  "Intellektuaalomandi (IO) kaitse ja riskid ettevõtluses".

Seminari läbiviija Reet Adamsoo – TÜ teadus- ja arendusosakonna intellektuaalse omandi valdkonna jurist.

Seminari teemad:
1. Autoriõiguse kaks poolt: Minu kui looja e. autori õigused ning teise isiku loodud teose kasutamise põhimõtted

 2. Lühiülevaade tööstusomandist: mis on tööstusomand ja kellele vastavad õigused kuuluvad

 3. Kas, miks ja kuidas tööstusomandit, sh oskusteavet kaitsta

 4.  Kuidas maandada IO riske ja hoiduda võimalikest õigusrikkumistest?