Mis on Startup Lab?

Küsisime sügisel majandusteaduskonda õppima asunutelt miks on Tartu Ülikoolis Startup Lab. Kuigi noored polnud veel saanud osa Startup Labi tegevustest, anti vastuseid, mis peegeldavad nende ootusi ja teisalt Startup Labi olemasolu põhjusi. Üks tabavamaid vastuseid oli, et „ Kus see siis veel olema peaks? Innovaatilised ideed tulevad tudengitelt ja Startup Labis saab ideid ellu viia ning kogeda oma võimekuse piire“.

Ideede elluviimise protsessi ja oma võimekuse piire on üliõpilased saanud kogeda Startup Labi juures juba ligi seitse aastat.  Selle aja jooksul on jaganud ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi, viidud läbi inspiratsiooniüritusi, kohtumisi mentoritega, korraldanud võistlusi ja suvekoole nii Eesti kui ka välismaa partneritega. Kokku on Startup Labis olnud:

-         3000+ osalejat töötubades ja inspiratsiooniüritustel

-         1000+ osalejat koostööprogrammides (USA, Läti, Ukraina, Poola)

-         215     STARTER programmi lõpetanud tiimi

-         12       Ajujaht Top 30 tiimi

-         370     tiimi äriideede võistlusel Kaleidoskoop

-         34       Yep!STARTER (Kiiev) programmi lõpetanud tiimi


TÜ Delta keskuses asuva Startup Labi eesmärgiks on iduettevõtliku mõtteviisi ja oskuste ning teadmiste edasiandmine. Iduettevõtliku mõtteviisi on Startup Estonia oma 2021-2027 strateegia dokumendis sõnastanud „Ehita, mõõda, õpi“ tegevustsüklil põhinevaks. Toetatud on loomingulisus ja ettevõtlikkus.[1] Ka Startup Labis toetatakse loovust ja ettevõtlikkust. Loovuse väljendumine saab toimuda, kui on sobilikud tingimused nii motiveeritud õppijatele kui ka juhendajatele ning mentoritele. Motivatsioonist Startup Labis puudust ei tunta, sest tulevad need, kes soovivad midagi maailmas muuta, sealjuures ka iseennast. Motiveeritud õppija panustab suuresti toetava õpikeskkonna kujunemisse.

Toetav õpikeskkond

Toetav õpikeskkond ja suhtlemiskliima on Startup Labi ideearendusprogrammide üks prioriteete. Tuntuim programm on STARTER, mida on viidud ellu igal semestril alates 2016.a. Kui paljude õppekavade arenduses veel otsitakse võimalusi valdkonnaüleseks õppeks, siis STARTER programmis moodustuvad valdkonnaülesed tiimid iseeneslikult. Huvipakkuv idee tõmbab erineva valdkonna inimesi tiime moodustama ja koos selle elujõulisust testima. Mitte ükski osaleja ei ole STARTER programmis passiivse õppija rollis, sest programm on lihvitud selliseks, et iga osaleja saab kogeda ettevõtjaks olemise võlu ja valu ning õppida tundma iseennast selles protsessis

Juhendajad ja mentorid, ettevõtluse kogemustega spetsialistid, suhtuvad tiimidesse täie tõsidusega. Tarkvaraettevõtte Nevercode kaasasutaja ja ärifestivali sTARTUp Day programmijuht Triin Kask on meeleldi nõus mentoriks olema, sest tema sõnul on aitamine loomulik. „Olen ise olnud algaja ettevõtja ning tean, et kui keegi kogenum võtab aega sinu kuulamiseks, aitab see ääretult palju“, arvab Triin. Mentorid kuulavad ja esitatavad küsimusi. Vastused tuleb aga tiimidel katse ja eksituse teel ise leida, sest tähenduslik õppimine saab toimuda vaid siis, kui õppijad ise otsuseid langetavad. Otsusele jõudmine pole alati kerge, eriti olukorras, kus kokku on saanud erineva tausta, võimekuse ja motivatsiooniga inimesed.

Paljud on võrrelnud STARTER programmis osalemist nn Ameerika mägede kogemusega, kus õnnetunne vahetub kiiresti pettumustundega ja vastupidi. Ent läbi aegade on kõik osalejad õnnelikud saadud kogemuse ja kontaktide üle. Majandusteaduskonna tudengi Ivo Allase sõnul andis talle osalus STARTER programmis teadmise, et iduettevõtlus ei tähenda ainult head ideed ja motivatsiooni, vaid idee elluviimise taga on süsteem, mis toetab ideearendust.

Meeskonnatöö ja tiimi juhtimine.

Idee autorist saab enamasti tiimi juht, kel tuleb lahendada uusi olukordi ja võtta vastu eesmärgile viivaid otsuseid. Paljudele on juhiks olemine esmakordne kogemus ja keeruliseks teeb olukorra see, et enamasti on eesmärk hägune ning pidevas muutuses. Kui sealjuures tuleb veel arendada meeskonnatööd ja õppida tundma tiimi liikmeid, siis võib olukord  muutuda igaühe jaoks tõeliseks väljakutseks. Selleks, et tiimid saaksid paremini tulla toime õpiprotsessi „hädaoruga“ on Startup Labis  juhendajad, kes aitavad keerulisi olukordi lahti mõtestada ja ebamäärasusega toime tulla.


Jagatakse nii õnnestumise kui ebaõnnestumise kogemusi.

Tee eduni on enamasti künklik. Startup Labis innustatakse jagama oma lugusid, sealhulgas nii häid kogemusi kui ka läbikukkumisi. Mõlemat liiki kogemused võivad kedagi inspireerida. Eriti innukalt elatakse muidugi kaasa neile, kes on saanud võimaluse osaleda Ajujahi arenguprogrammis või esitleda oma ärimudelit mõnel rahvusvahelisel sündmusel, olgu selleks siis sTARTUp Day või Latitude59.

STARTER programm on omamoodi arenguhüpe, mille tulemus võib avalduda alles aastate pärast. Näiteks on siit tuule tiibadesse saanud ettevõtted: Decomer Technologies (lahustuvad toidu ja meekapslid), CommuniCare (vabatahtlike võrgustik hoolekodude asukatele), Ukrainas tegutsev GlobalTalent (tööjõu platvorm). Asutajad on meeleldi valmis oma kogemusi jagama esimesi samme tegevate idee arendajatega.

Heaks eeskujuks on ka STARTER programmi vilistlased, kes jäävad tegutsema iduettevõtluses ja ei karda asutada uusi ettevõtted, näiteks nagu Andreas Unt, kelle digiturundus-kampaaniate platvorm Adact sai hiljuti Eesti Äriinglite Võrgustikult kahesaja tuhandelise euro suuruse rahasüsti või Markus Lember, kelle kaasasutatud järelmaksutingimusi pakkuv Montonio Finance kaasas pool miljonit eurot..

Startup Lab on olnud ka praktika- või töökoht mitmetele andekatele noortele, kes täna on hinnatud turunduse- ja kommunikatsiooni spetsialistid iduettevõtluses. Ka need on edulood, mida Startup Labis jagatakse.

Eesmärgiks pole, et programmi lõpetaja asutab koheselt ettevõtte  vaid pigem enese proovile panek ja idee teostuse protsessi kogemuse omandamine. Kui selle tulemina sünnib iduettevõtte, mil on kasvupotentsiaali ja asutajad soovivad sellega edasi liikuda, siis ettevõtluse ökosüsteem võtab nad lahekesti vastu.


Ideede häkaton esmakordselt Zoomi's.

Startup Lab alustab kevadsemestrit taaskord Ideede häkatoniga, mis toimub  18. veebruaril algusega kell 16.00 (Zoomi's). Kõik tudengid ja õppurid on oodatud, ka need kel endal ideel veel ei ole. 


Registreeri ja loe rohkem SIIT!


Miks osaleda Ideede häkatonil?

1.     Saab genereerida ideid ja leida probleemidele lahendusi.

2.     Leida mõttekaaslasi ja tiimi liikmeid.

3.     Teha esimesi samme idee elluviimisel.


Lisainfo:

Maret Ahonen, Startup Labi juht

TÜ majandusteaduskond

STARTER programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.

[1] Startup Estonia strateegia 2021–2027 https://kredex.ee/sites/default/files/2020-10/Startup%20Estonia%20strateegia%202021-2027.pdf