Ideelabori mentorite tagasiside karussell aitas startup kogukonda ühendada!

18. oktoobril toimus Ideelabori üritus Mentorite Tagasiside Karussell, mis tõi kokku üle 130 inimese, 37 meeskonda ning 16 mentorit. Meeskonnad said oma ideedele tagasisidet erinevate alade ekspertidelt ning ürituse lõpus andsid mentorid mänguraha tšekke tiimidele, kes neile kõige rohkem meeldisid. Üldine võitja oli meeskond Vetik Tartu Biotehnoloogia Pargist.


Üks auhindadest oli pääs Ajujahi TOP 100 hulka. Ajujahi esindaja Harri Tallinn andis auhinna meeskonnale Vetik. Vetik aitab loodusliku kosmeetika tootjaid, tuues turule uue punase värvi saamise meetodi. Muide – nad olid viimane tiim, kes end üritusele registreeris. See tõestab, et oluline on härjal sarvist haarata ja tegutsema hakata – nii tulevad ka tulemused!

Tiim Vetik võitis ka mänguraha võistluse. Kõikidele mentoritele anti mänguraha tšekid - 100 000 €; 50 000 €; 10 000 €. Ürituse lõpus andsid kõik mentorid oma lemmikutele tiimidele „investeeringuid“. Tiim Vetik sai 400 000 € mänguraha, tiim Ketita Labs sai 360 000 € mänguraha (nad töötavad hübriidsete kvant-klassikaliste arvuti võrkude kallal) ning kolmas koht läks jagamisele tiimide Cartattoo, Make It Smart ning TRIT, kes said kõik võrdselt 200 000 € väärtuses mänguraha.

Tanel Ilmjärv (tiim Vetik) ja  Harri Tallinn

sTARTUp Day programmijuht Sven Illing ütles:“ Esimesi kordi Silicon Valleys käies kuulsin mõistet “pay it forward”. Sellele põhimõttele on ehitatud Silicon Valley edu idufirmade keskkonnana. See tähendab seda, et kogenumad tegijad aitavad noori asutajaid sageli midagi vastu soovimata, sest kui nemad olid noored ja rohelised siis anti neile nõu. Nüüd on neil võimalus kord saadud mentorluse eest tasuda, toetades ise järgnevat põlvkonda. Kindlasti motiveerib ka võimalus kuulda uutest ideedest ja luua suhteid noorte talentidega. Hea meel on näha, et mentorluse kultuur on arenemas ka Eestis. Ideelabori üritus pakub formaati mentorite ja alustavate tiimide kokkuviimiseks. Kõikvõimalikud startup-ökosüsteemi üritused on üliolulised selleks, et tekiksid tihedad suhtevõrgustikud, mille kaudu on võimalik alustaval ettevõtjal mentoriteni jõuda. Ka sTARTUp Day suurim ülesanne on võrgustumise suurendamine, liita Tartu ja Eesti startup-kogukond rahvusvahelise võrgustikuga".


Mentorite Tagasiside Karussell oli Ideelabori STARTER programmi vahehindamise üritus, mis oli avatud kõikidele meeskondadele, kes soovisid tagasisidet saada. 15 meeskonda olid Ideelabori STARTER programmist ning ülejäänud 22 tiimi ülikoolist ning teistest äriideede arendamise keskustest. See oli tõeline sTARTUp kogukonna üritus!

„Kogukonnad töötavad ainult siis, kui osapooled on üksteise jaoks olemas ja kohal. 16 mentorit jagasid vabatahtlikult oma aega ja tähelepanu abitsioonikatele varajase-faasi tudengitiimidele. Parim kingitus, mida üks alustav startup saada võib on ekspertide aeg ning tagasiside nende ideele. Tiimid mõistsid seda väärtust ning palusid ürituse lõpus ühte lisavooru, et võimalikult paljude mentoritega rääkida,“ ütles Maret Ahonen, TÜ Ideelabori juht.

Tiim Skillery ja Yrjo Ojasaar

Silvia Linnuste meeskonnast Pick and Drive:“ Mentorite tagasiside andis meie ideele hinnangu teisest vaatenurgast. Lisaks positiivsele tagasisidele, saime teada ohu- ja probleemikohad oma idee puhul ning mõningal juhul ka kuidas neid lahendada,“.

Ideelabor soovib tänada kõiki mentoreid: Vaido Mikheim (Tartu Teaduspark), Taavi Tamm (STARTER@Pärnu), Sven Parkel (Tartu Biotehnoloogia Park), Aivar Pere (Tartu Ülikool), Urmas Tross (LMP), Martin Vares (Fractory.co), Harri Tallinn (Ajujaht), Siim Kinnas (EAS), Denis Kovalenko (STARTER vilistlane), Sven Anderson (Brandlyse), Sven Illing (sTARTUp Day), Alo Peets (Tartu Ülikool), Yrjo Ojasaar (Change Ventures), Kristian Sägi (Nevercode/EstBan), Mari-Liis Kärsten (Nortal), Mart Salumäe (Decomer Technology).

Mari-Liis Kärsten

Järgmiseks on toote ja teenuse disaini töötuba 1. novembril SPARK HUBis. Üritust viib läbi Markko Karu. Rohkem infot ja registreerimine Ideelabori kodulehel.


Programmi kaasrahastaja on Euroopa Regionaalarengu Fond.

Üritust toetab EIT Health.