Ideelabor pani Ukraina õppejõududel ja üliõpilastel silmad särama!

21.mail toimus Ukraina teadus ja –haridusministeeriumi saalis aktiivõppe ja loovmetoodikate seminar, kus osales ligi 100 Ukraina õppejõudu ja haridustegelast üle Ukraina. Seminari korraldas  TÜ Ideelabor koostöös Ukraina partnerorganisatsiooniga “Platform for Innovative Partnership”.

Järgmisel päeval, 22.mail esitlesid Yep!STARTER äriarendusprogrammi tudengitiimid semestri jooksul tehtud tööd ja võistlesid võimaluse eest tulla ärifestivalile sTARTUp Day.

Sügisel 2017 Ideelabori eestvedamisel Kiievis käivitunud Ukraina ülikoolidele suunatud praktilise ettevõtlusõppe arendamise projekt on jõudnud oma esimesse vaheetappi.  Selles etapis toimus Kiievis kaks sündmust – õppejõududele suunatud aktiivõppe metoodikate seminar ja tudengitiimide äriideede võistlus.

Ukraina teadus ja –haridusministeeriumi suures saalis oli kõrgkoolide õppejõude nii Kiievist kui ka kaugemalt, nagu näiteks Harkov ja Donetsk. Kohapeal tunti huvi TÜ Ideelabori ja sarnaseid tegevusi pakkuva Ukraina partnerorganisatsiooni vastu. Esitati palju küsimusi ja sooviti teha koostööd, muuhulgas tunti suurt huvi ka selle vastu, kuidas muuta ülikool ettevõtlikumaks. 

žürii

Päeva keskse osa moodustas aktiivõppe ja loovmetoodikate seminar, mida viis läbi TÜ majandusteaduskonna ettevõtluse lektor Elina Kallas. Õppejõud osalesid agaralt grupitöödes, olid erakordselt aktiivsed ja loovad. „Olen tänulik võimaluse eest osaleda huvitaval seminaril. Soovime teha koostööd Tartu Ülikooliga järgides teie eeskuju ettevõtlusõppe arendamisel ja ideelabori asutamisel“, ütles Natalja Bondar, majandusteaduskonna dekaan, Ukraina Riiklikust Transpordi ülikoolist.    

Võitjad - Gift Hub

Üliõpilasi kaasav äriarendusprogramm Yep!STARTER valmis Ideelaboril samuti koostöös Ukraina partnerorganisatsiooniga “Platform for Innovative Partnership” . Yep!STARTER põhineb Ideelabori eelinkubatsiooni programmi kogemusel ja arvestab Ukraina ülikoolide vajadusi. Veebruaris toimunud avaüritusel moodustunud 18 tiimi arendasid oma ideid interaktiivsetes töötubades, mille juhendajateks olid mentorid Eestist ja Ukrainast. Programmiga liitus tudengeid kümnest Ukraina ülikoolist, neist suurimad  Kiievi Riiklik Majandusülikool, Taras Schevchenko nimeline Kiievi Riiklik Ülikool, Riiklik Lennundusülikool. Lisaks Kiievile oli õppureid ka Donetski Riiklikust Tehnikaülikoolist. Žürii, kuhu kuulus lisaks Ukraina esindajatele TÜ Ideelabori juht Maret Ahonen ja Tartu Biotehnoloogia Pargi tegevjuht Sven Parkel valis võitjaks meeskonna GiftHub. Võitjaks osutunud meeskond soovib tekstivestluse roboti (bot) abil lihtsustada kingituste ostmist. Meeskonna GiftHub neli liiget said auhinnaks reisi Tartusse ning neid ootab ees võimalus esitleda oma ideed sTARTUp Day’l Ideelabori pitching laval. Meeskonna juht Ihor Levenets tundis siirast rõõmu, avaldas tänu TÜ Ideelabori meeskonnale ja lubas oma äriarenduse kallal tööd teha, et Tartus rahvusvahelises konkurentsis silma paista.


Septembris käivitub projekti „Praktilise ettevõtlusõppe arendamine Ukraina ülikoolides toetudes Eesti parimale praktikale“  teine etapp.
Projekti rahastatakse Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Lisainfo: Piret Arusaar

Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, STARTER programmijuht

Piret.arusaar@ut.ee Tel 5162945