Ideelabori projektid

NGAL®
Video

Rahvusvaheline äriarendusprogramm Network Globally, Act Locally, mida viivad ellu TÜ Ideelabor, TTÜ Mektory ja kolm USA ülikooli: College of Charleston (SC),  The Citadel (Military College of South Carolina) ja Nebraska Wesleyan University (NE). Projekti elluviimist toetab "Harry and Reba Huge Foundation".

NGAL® algab TÜ Ideelaboris ja lõppeb USA’s. Viimasel päeval esitlevad tiimid oma äriideid žüriile ja parimad tiimid saavad auhindu. See on väga intensiivne,  suure mõjusfääriga programm tudengitele, kes on loonud firma, sooviviad oma äriideed arendada ja skaleerida.

Eelmisel aastal sai esikoha Tartu Ülikooli tiim Cody. „Võit tuli meile suure üllatusena,“ kinnitab Cody eestvedaja, Tartu Ülikooli tudeng Kaspar Kuus. „Hetk läks aega enne, kui meile kohale jõudis, et esikolmiku moodustasid ainult Eesti meeskonnad. Kõik kümme meeskonda nägid kõvasti vaeva ning arenesid programmi jooksul meeletult, seega oli parimaid väga raske ette ennustada.“


Tiim Cody rääkimas mentoriga Helen Kokk
Tiim  ResDec  (2. koha võitja 2018) ja Maret Ahonen