Ideelabori projektid

Ideest teostuseni

Tartu Ülikooli tudengitele pakub TÜ Ideelabor vabaainet "Ideest teostuseni" (SVSV.00.002). Kursus algab ühepäevase hackathoniga, koosneb peamiselt e-õppest. Lisaks sisaldab kursus koostööd start-up mentoritega, äriideede esitlemise (pitching) koolitust ning osalemist noorte äriideede võistlusel Kaleidoskoop.


Lisaks ainepunktidele (3 EAP) annab kursus ülevaate ettevõtlusest ja start-up maailmast, arendab võimekust näha probleeme ja leida uudseid lahendusi, õpetab ideid leidma ning testima – need on oskused, mis on vajalikud nii oma äri loomiseks kui ka edukaks kandideerimiseks tööturul. Oodatud on kõikide valdkondade tudengid! Eelnev kogemus ei ole vajalik.

Kursusel osalemiseks registreeri end ainele ÕISis ning kursuse avaüritusele siin!

 

Aine nimetus: Ideest teostuseni

Ainekood: SVSV.00.002

Kogumaht: 3 EAP

Lõpphindamine: Mitteeristav

Kursuse kirjeldus ÕISis:

Õppijad saavad praktilisi oskusi ja teadmisi selle kohta kuidas genereerida ja selekteerida ideid, hinnata nende ärilist potentsiaali ja kujundada sobiv ärimudel. Kujunenud meeskondi suunatakse kogu kursuse vältel oma hüpoteese praktikas testima, potentsiaalsete kasutajate/klientidega suhtlema ja prototüüpe ehitama. Meeskondi nõustavad ja juhendavad ettevõtlus ja start-up maastikul kogenud mentorid.

Üle poole aine mahust moodustab iseseisev töö, mille käigus selgitavad meeskonnad välja kasutaja või kliendi vajadused, õpivad saadud tagasiside baasil arendama oma toodet/teenust, sh selgineb arusaam väärtuspakkumiset, tulumudelist ja turunduse põhimõtetest. Saavutamaks meeskonna poolt seatud eesmärke eeldab õppetöö osalejalt pühendumist, ajaplaneerimise oskust, valmidust teha koostööd meeskonnas ja reflekteerida regulaarselt ideearendusprotsessi ja õpikogemust moodle keskkonnas. 

Kursusel osalemiseks registreeri end ainele ÕISis ning kursuse avaüritusele siin!