Ideelabori projektid

STARTER Basic
Video

Äriideede arendusprogramm STARTER on mõeldud õppuritele, kes tahavad julgeid ideid arendada ja ellu viia! Start-up maailmas kogenud mentorite toel arendavad tiimid ühe semestri jooksul perspektiivikaid ideid ja vormivad neist töötavad ärimudelid. Oodatud on kõikide valdkondade õppurid!
Gleb Maltsev äriideede esitlemise seminaris (Pitching Training II)

Programm koosneb praktilistest seminaridest, kus käsitletakse olulisi ettevõtlusega seotud teemasid: ärimudeli loomist,  tootearendust, turundust ja müüki, intellektuaal-omandit, ideede esitlemist (pitching) jpt. Paralleelselt toimuvad individuaalsed nõustamised juhendajate ja ärimentoritega. Programmi läbimiseks peab meeskond osalema töötubades, vahehindamisel ning lõpphindamisel, mis toimub Lõuna-Eesti suurima noorte äri- ja projektiideede konkursi Kaleidoskoop raames.

Sügissemestril 2017 toimub STARTER programm Pärnus.

20.09​ Inspiratsioon ja meeskondade moodustamine
27.09​ Ärimudeli arendus
03.10​ Toote- ja teenusearendus
18.10​ Pitching ABC
01.11​ Vahehindamine ja mentorite tagasiside
08.11​ Turundus 
     22.11​ Äriideede esitlemise koolitus
30.11​ Kaleidoskoop äri- ja projektiideede võistluse eelvoor
08.12​ Kaleidoskoop äri- ja projektiideede võistluse finaal

STARTER programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond.