Ideelabori projektid

STARTER Basic
Video

Äriideede arendusprogramm STARTER on mõeldud õppuritele, kes tahavad julgeid ideid arendada ja ellu viia! Start-up maailmas kogenud mentorite toel arendavad tiimid ühe semestri jooksul perspektiivikaid ideid ja vormivad neist töötavad ärimudelid. Oodatud on kõikide valdkondade õppurid!

STARTER Advanced

STARTER Advanced on edasijõudnud tudengitiimidele mõeldud äriarendus-programm, mis aitab valideerida oma toodet või teenust, leida esimesed kliendid ning luua investorsuhteid. Peale programmi läbimist on meeskonnad valmis sisenema kiirendisse või inkubaatorisse.

Kaleidoskoop

Kaleidoskoop on Lõuna-Eesti suurim äri- ja projektiideede konkurss, mis on avatud nii tudengitele, kutse- kui ka üldhariduskoolide õpilastele. Alustavale ettevõtjale on see hea võimalus jääda silma ja saada tagasisidet start-up maailmas kogenud mentoritelt ning võita väärtuslikke auhindu.

NGAL®
Video

Rahvusvaheline äriarendusprogramm Network Globally, Act Locally. Partneriteks on Tallinna Tehnikaülikool ja kolm USA ülikooli: College of Charleston (SC),  The Citadel (Military College of South Carolina) ja Nebraska Wesleyan University (NE). Projekti elluviimist toetab Harry and Reba Huge Foundation.

VEGA

Esimene teaduspõhistele ideedele mõeldud rahastu, mis toetab tudengeid ja teadlasi kõikidest valdkondadest! VEGA fond toetab projekte, mis omavad laiahaardelist äripotentsiaali, teadmismahukate teenuste arendust ja töötavate prototüüpide ehitamist.

Prototüüpimine
Video

TÜ Protokeskus võimaldab teadlastel ja meeskondadel luua prototüüpe uudsete lahenduste rakendamiseks. Protokeskuse laborites on võimalik reaalselt oma toodet või teenust testida ja prototüüpi ehitada

Ettevõtluse teekaart

TEEKAART näitab teid, mida mööda liikudes saad oma äriidee teoks teha