Järgmised üritused
08.04
Veebis
Tootearenduse veebiseminar
Eelinkubatsioon

Selles seminaris keskendutakse toote- ja teenusearendusele. Kasutajakeskse arenduse ja disainmõtlemise meetodid aitavad välja selgitada, millele ettevõtted peaksid keskenduma ja mida kliendid hindavad. Töötuba viib läbi Introwise kaasasutaja Evgenia Trofimova.Veebiseminar STARTERtartu tiimidele. Produktiivsemaks tööks oleme tiimid jaganud kahte gruppi.

Palume kõikidel tiimidel saata 1-2 slaidi, mis sisaldab:

  • Tiimi nime/toote nime + lühitutvustus
  • Väärtuspakkumine
  • Sihtgrupp
  • MVP (prototüüp)

Saada slaidid martti.saarme@ut.ee. Tähtaeg 6.04.2021.


Grupp nr 1 veebiseminar toimub kell 16.00 - 17.15.

Grupp nr 1 tiimid: BerryBot, Breaking Work, FysFit, Global Exotic Foods, Green Kitchen, mFORESTnursery.

Grupp nr 2 veebiseminar toimub kell 17.30 - 18.45.

Grupp nr 2 tiimid: PetLog, Pillbox, Pocket Tour, SAFE, TakeMyStuff, Unlimited Closet.


Sündmust toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.