Järgmised üritused
17.05
Liivi 4 (majandusteaduskond)
kellaaeg täpsustamisel
Kaleidoskoop eelvoor ja finaal @Delta Konverents
Eelinkubatsioon
Lõuna-Eesti suurim noorte äri- ja projektiideede võistlus Kaleidoskoop toimub kahes voorus: eelvoorus valitakse 10 meeskonda, kes astuvad võistlustulle suures finaalis. Mõlemad voorud toimuvad samal päeval Delta konverentsil.

Nõuded osalejatele:

• Vähemalt 50% tiimiliikmetest peavad olema tudengid või kutse-, rakendus- või üldhariduskoolide õpilased.
• Igal meeskonnal on aega 3 minutit idee esitluseks (pitchimiseks) ning 5 minutit žürii küsimustele vastamiseks.
• Hea pitch võiks sisaldada tiimi nime, probleemi kirjeldust, pakutavat lahendust, turu potentsiaali; konkurentide, ärimudeli ning tiimilliikmete kompetentside kirjeldust.
• Esitlus võib olla nii eesti kui ka inglise keeles. Kokku võib kasutada 3 slaidi. Saada slaidid enne 15. mai südaööd aadressil Riin.Lisett.Rei@ut.ee Üritus on kõigile tasuta, ent palume eelnevalt registreerida!
Sündmust toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.