Järgmised üritused
24.05
Liivi 4 (majandusteaduskond)
kellaaeg täpsustamisel
Kaleidoskoop eelvoor ja finaal @Delta Konverents
Eelinkubatsioon
Lõuna-Eesti suurim noorte äri- ja projektiideede võistlus Kaleidoskoop toimub kahes voorus: eelvoorus valitakse 10 meeskonda, kes astuvad võistlustulle suures finaalis. Mõlemad voorud toimuvad samal päeval Delta konverentsil.

Nõuded osalejatele:

• Vähemalt 50% tiimiliikmetest peavad olema tudengid või kutse-, rakendus- või üldhariduskoolide õpilased.
• Igal meeskonnal on aega 3 minutit idee esitluseks (pitchimiseks) ning 5 minutit žürii küsimustele vastamiseks.
• Hea pitch võiks sisaldada tiimi nime, probleemi kirjeldust, pakutavat lahendust, turu potentsiaali; konkurentide, ärimudeli ning tiimilliikmete kompetentside kirjeldust.
• Esitlus võib olla nii eesti kui ka inglise keeles. Kokku võib kasutada 3 slaidi. Saada slaidid enne 22. maid aadressil Riin.Lisett.Rei@ut.ee Üritus on kõigile tasuta, ent palume eelnevalt registreerida!
Üritust toetab EIT Health. Kui sul on äriidee tervishoiuvaldkonnas, liitu EIT Health programmiga!
Sündmust toetab Euroopa Sotsiaalfond.
Olen teadlik ja annan oma nõusoleku järgmises:
1. Osalen avalikul üritusel, mida pildistatakse ja filmitakse.
2. Pildi- ja videomaterjali võidakse kasutada turunduslikel eesmärkidel programmi teavituses.
3. Kogutavaid andmeid kasutatakse ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu partnerite poolt osalejate statistika ja tagasiside kogumise eesmärgil.